ICH. YELLOW PUG ZE SAMETU

ICH. BIG BEN PUG ZE SAMETU

ICH.UNIVERS PUG ZE SAMETU

CH. POLLY PUG ZE SAMETU

CH. ANSARAH PUG ZE SAMETU

CH. ARTEMAX PUG ZE SAMETU

CH. BOND PUG ZE SAMETU

CH. CASIDY PUG ZE SAMETU

CH. DANDY DICK PUG ZE SAMETU

CH. SIOUX PUG ZE SAMETU

CH. SONÍK PUG ZE SAMETU

CH. XAVER PUG ZE SAMETU

CH. ZORRO PUG ZE SAMETU

JCH.  ANNET PUG ZE SAMETU

JCH. BABETT PUG ZE SAMETU

JCH. ULLI PUG ZE SAMETU

JCH. WANILKA PUG ZE SAMETU